Obsah

September 2021

Kosenie
Polievanie
Rez krov
Rez ruží
Čistenie priestorov pod výsadbou
Orez konárov