Obsah

Postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti je uvedený v Smernici o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti:

Smernica_oznamovanie protispoločenskej činnosti