Obsah

Kontakty

Konateľ:                    Ing. Monika Derďáková

Adresa:                     Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

         Šafárikova 30

         920 01 Hlohovec

E-maily:                    konateľ:   konatel@mzhc.sk

                                informácie:   info@mzhc.sk

                                podateľňa:   podatelna@mzhc.sk

                                informácie o správe webového sídla:   webmaster@mzhc.sk

Tel. – konateľ:           0915 797 616

Tel. – kancelária:       0907 446 556

 

Fakturačné údaje

IČO:                          50 182 161

DIČ:                           212 020 8948

IČ DPH:                     SK 212 020 8948

 

Bankové spojenie:      Prima Banka, a.s.

Číslo účtu (IBAN):      SK55 5600 0000 0027 7041 6001