Obsah

Kontakty

Konateľ:                     Jaroslav Miklovič

Adresa:                      Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

      Šafárikova 30

      920 01 Hlohovec

E-maily:                      konateľ:   konatel@mzhc.sk

                                    informácie:   info@mzhc.sk

                                    podateľňa:   podatelna@mzhc.sk

                                    informácie o správe webového sídla:   webmaster@mzhc.sk

Tel. – konateľ:          0915 797 616

Tel. – kancelária:     0907 446 556

 

Fakturačné údaje

IČO:                             50 182 161

DIČ:                             212 020 8948

IČ DPH:                      SK 212 020 8948

 

Bankové spojenie:      Prima Banka, a.s.

Číslo účtu (IBAN):      SK55 5600 0000 0027 7041 6001