Obsah

Parkové jazero ako súčasť Zámockej záhrady spadá pod našu starostlivosť. Stalo sa významným biotopom viacerých živočíchov, preto pri jeho údržbe treba mať na zreteli aj ich potreby. Starostlivosť sa týka najmä čistenia brehov jazera od napadaného lístia a konárov, a taktiež kosenia trávy. Pravidelne je vykonávané bakteriologické a enzymatické čistenie vody v jazere.

.