Obsah

Hlavnou činnosťou na úseku zelene je kosenie verejných trávnatých plôch vo vlastníctve mesta, arboristické práce, frézovanie pňov, hrabanie lístia, výsadba kvetov a následná starostlivosť, predovšetkým odburiňovanie (mechanické, chemické) a polievanie, ako aj údržba detských ihrísk z pohľadu zelene.

Kosenie zabezpečujeme viacerými typmi kosačiek. Najvýkonnejšie kosačky, ktoré spoločnosť obstarala krátko po svojom vzniku, sú kosačky značky Gianni Ferrari, vhodné najmä na kosenie väčších trávnatých plôch. Nové kosačky Weibang sú určené na malé plochy. Spider je svahová kosačka, ktorá kosí výrazne efektívnejšie vo svahoch v porovnaní s krovinorezmi.  K novým strojom patria krovinorezy, fúkače a ďalšie pomocné prístroje. Vybavenie pre potreby kosenia dopĺňajú aj ojazdené kosačky Starjet, ktoré pôvodne vlastnili Vodárenské a technické služby, s.r.o.

Technické vybavenie spoločnosti priebežne dopĺňame o nové stroje za účelom skvalitnenia vykonávaných služieb.