Obsah

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. za rok 2022

Správa o činnosti MZHC 2022.pdf (10.82 MB)

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. za rok 2021

final_Správa o činnosti MZHC 2021.pdf (10.04 MB)

 

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. za rok 2020

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec s.r.o. za rok 2020 (9.17 MB)

 

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. za rok 2019

Správa o hospodárení a činnosti spoločnostiza rok 2019.pdf (2.55 MB)

 

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. za rok 2018:

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti za r. 2018

 

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. za rok 2017:

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti za r. 2017

 

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. za rok 2016:

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti za r. 2016

 

Správa o výsledkoch kontroly číslo: 44106/2016/3535:

Správa o výsledkoch kontroly č. 44106/2016/3535