Obsah

O nás

 

Spoločnosť Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou dňa 05.02.2016, pričom jediným spoločníkom je Mesto Hlohovec. Naša firma bola založená za účelom komplexnej starostlivosti o zeleň v meste Hlohovec a v mestskej časti Šulekovo.

Obchodné meno:   Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
Sídlo:                   Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
IČO:                     50 182 161
Deň zápisu v obchodnom registri:   18.02.2016

 

Predmetom činnosti je:

  • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  • prenájom hnuteľných vecí
  • čistiace a upratovacie služby

 

Spoločníci:     Mesto Hlohovec                                                                                                                                                                                        M. R. Štefánika 1  

                       920 01 Hlohovec

 

Štatutárny orgán: konateľ

Ing. Monika Derďáková

Kláštorská 415/47, 921 01 Piešťany

Vznik funkcie: 01.12.2023

 

Dozorná rada:

 

Predseda dozornej rady                                

Mgr. Stanislava Brestovanská

M. Bela 2305/6, 920 01 Hlohovec

Vznik funkcie: 14. 2. 2023

 

Ing. Alena Husárová

Bernolákova 2529/39A, 920 01 Hlohovec

Vznik funkcie: 18.02.2016

 

Ing. Daniela Malovcová

920 42 Ratkovce 148
Vznik funkcie: 1.2.2021

 

Doc. Ing. Žaneta Pauková, PhD.

Manckovičova11,  920 01 Hlohovec

Vznik funkcie:  1.2.2023

 

Ing. Juraj Frýdecký

Fraštácka 17, 920 01 Hlohovec

Vznik funkcie: 1.2.2023

 

 

Zakladateľská listina:  Zakladateľská listina

Organizačná štruktúra spoločnosti: organizačná štruktúra MZHC s.r.o. ,.xlsx (12.08 kB)

 

Zmluvy o výkone funkcií a profesijné životopisy členov orgánov spoločnosti:

Ing. Monika Derďáková

Ing. Derďáková Monika.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 5.61 MB

Ing. Alena Husárová

Zmluva Husárová

Ing. Daniela Malovcová

Zmluva Malovcová (185.08 kB)

Mgr. Stanislava Brestovanská

Zmluva Brestovanská

Ing. Juraj Frýdecký

Zmluva Ing. Frýdecký.pdf (1.59 MB)

Doc.Ing. Žaneta Pauková, PhD.

Zmluva Žaneta Pauková.pdf (1.59 MB)