Obsah

O nás

 

Spoločnosť Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou dňa 05.02.2016, pričom jediným spoločníkom je Mesto Hlohovec. Naša firma bola založená za účelom komplexnej starostlivosti o zeleň v meste Hlohovec a v mestskej časti Šulekovo.

Obchodné meno:   Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
Sídlo:                        Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
IČO:                          50 182 161
Deň zápisu v obchodnom registri:   18.02.2016

 

Predmetom činnosti je:

  • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  • prenájom hnuteľných vecí
  • čistiace a upratovacie služby

 

Spoločníci:     Mesto Hlohovec                                                                                                                                                                                                                                         M. R. Štefánika 1                                                                                                                                                                                                                                       920 01 Hlohovec

 

Štatutárny orgán: konateľ

Jaroslav Miklovič

Holubyho 968/15, 920 03 Hlohovec - Šulekovo

Vznik funkcie: 01.07.2018

 

Dozorná rada:

 

Ing. Andrej Müller   -   predseda dozornej rady                                

Nitrianska 2523/27, 920 01 Hlohovec

Vznik funkcie: 18.02.2016

 

 

Ing. Alena Husárová

Bernolákova 2529/39A, 920 01 Hlohovec

Vznik funkcie: 18.02.2016

 

Ing. Daniela Malovcová

920 42 Ratkovce 148
Vznik funkcie: 1.2.2021

 

Ján Hrobár

Mlynská 354/50, 920 03 Hlohovec - Šulekovo

Vznik funkcie: 01.02.2019

 

Mgr. Stanislava Brestovanská

M. Bela 2305/6, 920 01 Hlohovec

Vznik funkcie: 01.02.2019

 

Zakladateľská listina:  Zakladateľská listina

Organizačná štruktúra spoločnostiorganizačná štruktúra MZHC s.r.o. , od 1.9.19.xlsx (12.64 kB)

 

Zmluvy o výkone funkcií a profesijné životopisy členov orgánov spoločnosti:

Jaroslav Miklovič

     Zmluva Miklovič

Ing. Andrej Müller

     Zmluva Müller

Ing. Alena Husárová

        Zmluva Husárová

Ing. Daniela Malovcová

    Zmluva Malovcová (185.08 kB)

Ján Hrobár

     Zmluva Hrobár

Mgr. Stanislava Brestovanská

     Zmluva Brestovanská