Obsah

 Oznam - vyradený majetok vhodný na odpredaj

Mestská zeleň Hlohovec s.r.o.  ponúka na odpredaj vyradený majetok prípadným záujemcom ešte pred konečnou likvidáciou.

Žiadame záujemcov o kúpu, aby priniesli zalepenú obálku s kontaktnými údajmi, poradovým číslom, názvom majetku  a ponúknu odkupnú cenu  do 18.5.2021 do  kancelárie  Mestskej zelene Hlohovec s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec.

Zoznam vyradeného majetku vhodného na odpredaj

por. č.        Názov                                                                     rok výroby

1.              Kosačka Starjet Silver -Exlusive  AJ 102                 2008

2.              Mot. vozidlo Peugeot Ranch                                     2005

 

Majetok sa vyradil na základe oporúčania Likvidačnej komisie  MZHC zo dňa  22.3.2021 a  Rozhodnutia  Ústrednej inventarizačnej komisie pri Meste Hlohovec  zo dňa 22.4.2021.

     

 

Správy

Oznam : Ponuka práce

Naša spoločnosť ponúka pracovnú pozíciu - Pracovník údržby zelene celý text

náš tip | 13. 2. 2024 | Autor: webmaster .

Harmonogram starostlivosti o dreviny

Harmonogram starostlivosti o dreviny je zverejnený na webovej stránke Mesta Hlohovec a je pravidelne aktualizovaný: celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor: webmaster .

Plán údržby plošných prvkov zelene na rok 2021

Kosenie je rozdelené do troch logistických skupín. Kosba bude súčasne prebiehať vo viacerých lokalitách. Jedna kosba všetkých lokalít trvá 6 až 8 týždňov. Rýchlosť kosenia je ovplyvnená hlavne počasím a tiež personálnou a strojovou kapacitou. celý text

náš tip | 8. 7. 2020 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na apríl 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 3.-13.4.2018. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na marec 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 1.-16.3.2018. celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na február 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 5.-16.2.2018 a 19.-28.2.2018. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na január 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 2.-12.1.2018 a 15.-26.1.2018. celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na december 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 4.-15.12.2017.
Prehľady prác mapujú denné činnosti zamestnancov našej spoločnosti a verejnoprospešných pracovníkov (VPP).
Širší záber zrealizovaných prác je uverejnený v časti Fotogaléria. celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na november 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 20.-30.11.2017.
Prehľady prác mapujú denné činnosti zamestnancov našej spoločnosti a verejnoprospešných pracovníkov (VPP).
Širší záber zrealizovaných prác je uverejnený v časti Fotogaléria. celý text

ostatné | 16. 11. 2017 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na október 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 2.-13.10.2017 a 16.-31.10.2017.
Prehľady prác mapujú denné činnosti časti zamestnancov našej spoločnosti a verejnoprospešných pracovníkov (VPP).
Širší záber zrealizovaných prác je uverejnený v časti Fotogaléria. celý text

ostatné | 4. 10. 2017 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na september 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 4.-14.9.2017 a 18.-29.9.2017.
Prehľady prác mapujú denné činnosti časti zamestnancov našej spoločnosti a verejnoprospešných pracovníkov (VPP).
Širší záber zrealizovaných prác je uverejnený v časti Fotogaléria.
celý text

ostatné | 8. 9. 2017 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na august 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 1.-11.8.2017 a 14.-25.8.2017.
Prílohy obsahujú aj denné prehľady uskutočnených prác v mesiaci august 2017 spolu s fotodokumentáciou, rozdelené na dve časti: prehľad vykonaných prác zamestnancami našej spoločnosti a prehľad prác verejnoprospešných pracovníkov (VPP).
Širší záber zrealizovaných prác je uverejnený v časti Fotogaléria. celý text

ostatné | 3. 8. 2017 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na júl 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 3.-14.7.2017 a 17.-31.7.2017.
V prílohách sa nachádzajú prehľady uskutočnených prác, rozdelené na dve časti: práce vykonané zamestnancami našej spoločnosti a práce verejnoprospešných pracovníkov (VPP).
Širší záber zrealizovaných prác je uverejnený v časti Fotogaléria. celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na jún 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 1.-16.6.2017 a 19.-30.6.2017.
Po ukončení mesiaca boli vypracované prehľady uskutočnených prác za mesiac jún, rozdelené na dve časti: práce verejnoprospešných pracovníkov (VPP) a práce vykonané zamestnancami našej spoločnosti. Prehľady prác sú súčasťou príloh.
Širší záber prác je uverejnený v časti Fotogaléria.
celý text

ostatné | 6. 6. 2017 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na máj 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 2.-12.5.2017 a 15.-31.5.2017.
Súčasťou príloh sú denné prehľady uskutočnených prác v mesiaci máj spolu s fotodokumentáciou, rozdelené na dve časti: práce verejnoprospešných pracovníkov (VPP) a práce vykonané zamestnancami našej spoločnosti. celý text

ostatné | 4. 5. 2017 | Autor: webmaster .

Plán údržby plošných prvkov zelene na rok 2017

Kosenie je rozdelené do troch logistických skupín. Kosba bude súčasne prebiehať v troch lokalitách, ktoré sú označené farebne v orientačnej mape (príloha).
Písmená A až E + vybrané detské ihriská predstavujú plochy vyššej intenzity pri údržbe zelene. celý text

náš tip, ostatné | 7. 4. 2017 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na apríl 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 3.-13.4.2017 a 18.-28.4.2017.
V prílohách sú aj denné prehľady uskutočnených prác v mesiaci apríl spolu s fotodokumentáciou, rozdelené na dve časti: práce verejnoprospešných pracovníkov (VPP) a práce vykonané zamestnancami našej spoločnosti. celý text

ostatné | 4. 4. 2017 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na marec 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 01.-10.3.2017 a 13.-21.03.2017.
Novinkou je denný prehľad uskutočnených prác spolu s fotodokumentáciou. Rozdelený je na dve časti - práce verejnoprospešných pracovníkov (VPP) a práce uskutočnené zamestnancami našej spoločnosti. celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na február 2017

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 01.-10.02.2017 a 13.-28.2.2017. celý text

ostatné | 1. 2. 2017 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na január 2017

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 2.-13.1.2017 a 16.-31.1.2017. celý text

náš tip | 3. 1. 2017 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na december 2016

Harmonogramy prác MZHC, s.r.o. a verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 1.-9.12.2016 a 12.-30.12.2016. celý text

náš tip | 2. 12. 2016 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na november 2016

Harmonogramy prác MZHC, s.r.o. a verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 2.-11.11.2016 a 14.-30.11.2016. celý text

náš tip | 3. 11. 2016 | Autor: webmaster .

Harmonogram prác na október 2016

Harmonogramy prác MZHC s.r.o. a verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 3.-14.10.2016 a 17.-31.10.2016. celý text

náš tip | 11. 10. 2016 | Autor: webmaster .