Obsah

Víta vás Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Zámocká záhrada

 

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. má v starostlivosti verejnú zeleň, ktorá je vo vlastníctve mesta.

Vďaka svojej rozlohe, historickému významu a jedinečnej platanovej záhrade si veľkú pozornosť zaslúžil Zámocký park. Z pohľadu údržby zelene na území mesta je najvyťaženejšou lokalitou. 

 

Viac zaujímavostí o Zámockom parku sa dozviete na stránke Mesta Hlohovec, na priloženej linke:

http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=66343&limited_level=1&stop_menu=65551#me

 

Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

15.06.2018

Harmonogram starostlivosti o dreviny

Harmonogram starostlivosti o dreviny je zverejnený na webovej stránke Mesta Hlohovec a je pravidelne aktualizovaný:

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

15.06.2018

Plán údržby plošných prvkov zelene na rok 2018

Kosenie je rozdelené do troch logistických skupín. Kosba bude súčasne prebiehať v troch lokalitách, ktoré sú označené farebne v orientačnej mape (príloha).

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

06.04.2018

Harmonogram prác na apríl 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 3.-13.4.2018.

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

07.03.2018

Harmonogram prác na marec 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 1.-16.3.2018.

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

06.02.2018

Harmonogram prác na február 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 5.-16.2.2018 a 19.-28.2.2018.

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

Fotogaléria

21.03.2019

Marec 2019

Marec 2019

Frézovanie pňov. Zber lístia na brehoch jazierka v Zámockej záhrade. Vyhrabávanie trávnikov a čistenie obrubníkov.

Detail

11.02.2019

Február 2019

Február 2019

Zber lístia na hrádzi. Oprava poškodených opôr stromov na detskom ihrisku v Šulekove. Vyrovnávanie terénu. Osádzanie lavičiek. Údržba záhonov a mobilnej zelene. Čistenie verejných komunikácií. Zber lístia okolo jazierka v Zámockej záhrade. Orezávanie stromov a krov. Frézovanie pňov.

Detail

11.01.2019

Január 2019

Január 2019

Strihanie krov pomocou traktora a plotostrihového nadstavca. Úprava okolia skleníkov od náletových drevín. Novoosadené lavičky v Zámockej záhrade. Čistenie interiéru skleníkov. Orezávky stromov a krov, odstraňovanie náletových drevín, výruby poškodených stromov. Čistenie parkového jazera od smetí. Zber lístia. Odpratávanie snehu z verejných komunikácií a z ľadovej plochy.

Detail

13.12.2018

December 2018

December 2018

Štiepkovanie konárov. Zber lístia. Výsadba nových stromov a krov. Čistenie verejných komunikácií. Výruby suchých stromov a orezávky drevín.

Detail

09.11.2018

November 2018

November 2018

Zber lístia. Úprava okolia detského ihriska na ul. R. Dilonga. Demontovanie fontány umiestnenej v parkovom jazierku. Strihanie ruží, polievanie záhonov a dopĺňanie novej štiepky do záhonov. Čistenie pešej zóny od nečistôt. Výsadba krov a ovocných stromov v areáli základnej školy na Koperníkovej ul. Výsadba mladých stromov a krov na mestských pozemkoch. Strihanie krov, orezávanie stromov a výruby.

Detail