Obsah

Víta vás Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Zámocká záhrada

 

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. má v starostlivosti verejnú zeleň, ktorá je vo vlastníctve mesta.

Vďaka svojej rozlohe, historickému významu a jedinečnej platanovej záhrade si veľkú pozornosť zaslúžil Zámocký park. Z pohľadu údržby zelene na území mesta je najvyťaženejšou lokalitou. 

 

Viac zaujímavostí o Zámockom parku sa dozviete na stránke Mesta Hlohovec, na priloženej linke:

http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=66343&limited_level=1&stop_menu=65551#me

 

Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

22.02.2018

Ponuka práce

Ponúkame voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu: PRACOVNÍK ÚDRŽBY ZELENE.

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

06.02.2018

Harmonogram prác na február 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 5.-16.2.2018 a 19.-28.2.2018.

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

03.01.2018

Harmonogram prác na január 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 2.-12.1.2018 a 15.-26.1.2018.

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

06.12.2017

Harmonogram prác na december 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 4.-15.12.2017. Prehľady prác mapujú denné činnosti zamestnancov našej spoločnosti a verejnoprospešných pracovníkov (VPP). Širší záber zrealizovaných prác je uverejnený v časti Fotogaléria.

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

16.11.2017

Harmonogram prác na november 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 20.-30.11.2017. Prehľady prác mapujú denné činnosti zamestnancov našej spoločnosti a verejnoprospešných pracovníkov (VPP). Širší záber zrealizovaných prác je uverejnený v časti Fotogaléria.

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

Fotogaléria

06.02.2018

Február 2018

Orezávky stromov, krov a štiepkovanie drevnej hmoty po orezávkach. Zber lístia pomocou traktora a nasávača lístia. Príprava pôdy na kvetinové záhony na Námestí sv. Michala a pred poštou.

Detail

16.01.2018

Január 2018

Zber lístia - park, nábrežie. Orezávky stromov a krov. Nový štrk uložený v záhonoch a vo výsadbách. Frézovanie starých pňov. Úprava palisády pri pešej zóne.

Detail

12.12.2017

December 2017

Výsadba nových stromov v lokalite Nábrežie A. Hlinku / Pod Beranom. Zber lístia pomocou nasávača lístia. Zber lístia na Podzámskej a Balatónskej ulici. Výsadba krov a stromov.

Detail

03.11.2017

November 2017

Zber lístia z trávnikov pomocou nasávača lístia. Obrábanie pôdy v záhone pomocou rotavátora na Nitrianskej ulici a výsadba záhona. Zber lístia z ulíc vo vybraných lokalitách.

Detail

10.10.2017

Október 2017

Kosenie plošných prvkov zelene. Pamätník V. Šuleka a K. Holubyho v Šulekove - úprava terénu okolo pamätníka, výsadba nových kvetov a krov, uloženie kameňa, výsadba dubov. Odstraňovanie krov okolo plota v zbernom dvore v Šulekove. Strihanie krov, orezy stromov, odburiňovanie palisád a záhonov ruží, zametanie verejných priestranstiev zametacím autom.

Detail