Obsah

Víta vás Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Zámocká záhrada

 

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. má v starostlivosti verejnú zeleň, ktorá je vo vlastníctve mesta.

Vďaka svojej rozlohe, historickému významu a jedinečnej platanovej záhrade si veľkú pozornosť zaslúžil Zámocký park. Z pohľadu údržby zelene na území mesta je najvyťaženejšou lokalitou. 

 

Viac zaujímavostí o Zámockom parku sa dozviete na stránke Mesta Hlohovec, na priloženej linke:

http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=66343&limited_level=1&stop_menu=65551#me

 

Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

08.07.2020

Harmonogram starostlivosti o dreviny

Harmonogram starostlivosti o dreviny je zverejnený na webovej stránke Mesta Hlohovec a je pravidelne aktualizovaný:

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

08.07.2020

Plán údržby plošných prvkov zelene na rok 2020

Kosenie je rozdelené do troch logistických skupín. Kosba bude súčasne prebiehať vo viacerých lokalitách. Jedna kosba všetkých lokalít trvá 6 až 8 týždňov. Rýchlosť kosenia je ovplyvnená hlavne počasím a tiež personálnou a strojovou kapacitou.

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

08.07.2020

Oznam o realizovaní postreku

MZHC s.r.o oznamuje, že bude realizovaný postrek Pagaštanov konských v Hlohovci a Šulekove. Postrek bude vykonaný dňa 9.7.2020 v skorých ranných hodinách v závislosti na stave počasia hlavne na stave vetra a zrážkovej činnosti. Postrek proti škodcom bude zabezpečovať externá firma. Ak je možné, žiadame vodičov aby neparkovali v tomto období motorové vozidlá pod Pagaštanmi konskými.

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

Fotogaléria

25.06.2020

Jún 2020

Jún 2020

Kosenie Úprava záhonov Orez Polievanie

Detail

18.06.2020

Máj 2020

Máj 2020

Kosenie Polievanie Výsadba Zametanie

Detail

05.05.2020

Apríl 2020

Apríl 2020

Kosba Výsadba Úprava výsadby Orezy Zametanie Polievanie

Detail

11.03.2020

Marec 2020

Marec 2020

Frézovanie Výrub Zber lístia Výzdoba Jarná výsadba Čistenie obrubníkov Polievanie

Detail

25.02.2020

Február 2020

Február 2020

Čistenie kvetináčov Čistenie obrubníkov Frézovanie Zber lístia Úpravy záhonov Rez krov

Detail