Obsah

Víta vás Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Zámocká záhrada

 

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. má v starostlivosti verejnú zeleň, ktorá je vo vlastníctve mesta.

Vďaka svojej rozlohe, historickému významu a jedinečnej platanovej záhrade si veľkú pozornosť zaslúžil Zámocký park. Z pohľadu údržby zelene na území mesta je najvyťaženejšou lokalitou. 

 

Viac zaujímavostí o Zámockom parku sa dozviete na stránke Mesta Hlohovec, na priloženej linke:

http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=66343&limited_level=1&stop_menu=65551#me

 

Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

03.08.2017

Harmonogram prác na august 2017

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 1.-11.8.2017 a 14.-25.8.2017.

Detail Harmonogramy a prehľady prác

03.07.2017

Harmonogram prác na júl 2017

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 3.-14.7.2017 a 17.-31.7.2017.

Detail Harmonogramy a prehľady prác

26.06.2017

OZNAM: Postrek pagaštanov konských 27.6.2017

V utorok 27.6.2017 v skorých ranných hodinách bude realizovaný opakovaný postrek pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému v Hlohovci a Šulekove. Žiadame majiteľov áut, aby v čase postreku na stromy neparkovali autá pod pagaštanmi, v záujme ochrany vlastného majetku. Ďakujeme.

Detail Harmonogramy a prehľady prác

06.06.2017

Harmonogram prác na jún 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 1.-16.6.2017 a 19.-30.6.2017. Po ukončení mesiaca boli vypracované prehľady uskutočnených prác za mesiac jún, rozdelené na dve časti: práce verejnoprospešných pracovníkov (VPP) a práce vykonané zamestnancami našej spoločnosti. Prehľady prác sú súčasťou príloh. Širší záber prác je uverejnený v časti Fotogaléria.

Detail Harmonogramy a prehľady prác

15.05.2017

OZNAM: Postrek pagaštanov konských

V piatok 19.5.2017 v skorých ranných hodinách bude realizovaný postrek pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému v Hlohovci a Šulekove. Žiadame majiteľov áut, aby v čase postreku na stromy neparkovali autá pod pagaštanmi, v záujme ochrany vlastného majetku. Ďakujeme.

Detail Harmonogramy a prehľady prác

Fotogaléria

02.08.2017

August 2017

Kosenie v častiach mesta Peter, Nová štvrť, Pánska niva, Šulekovo. Odstraňovanie balvana z trávnatej plochy pomocou hydraulickej ruky. Strihanie krov, kosenie pri Bekaerte. Zavlažovanie záhonov, odburinenie a rez ruží. Strihanie krov pomocou nového kombinovaného multifunkčného nosiča náradia. Odburinené verejné komunikácie na ul. M. R. Štefánika. Konáre a stromy polámané po nočnej víchrici a ich odstraňovanie.

Detail

13.07.2017

Júl 2017

Kosenie pri poliklinike, na Sihoti a v Šulekove. Odburinenie a rez ruží a polievanie záhonov. Strihanie krov na Nám. sv. Michala a v Šulekove. Výrub poškodeného orecha pomocou vysokozdvižnej plošiny. Kosenie v Novej štvrti. Rez ruží, strihanie levandule, strihanie krov. Zametanie verejných priestranstiev. Kvety určené na výsadbu do záhonov a mobilnej zelene.

Detail

05.06.2017

Jún 2017

Kosenie trávy v Šulekove, výruby suchých stromov, polievanie záhonov vysadených kvetmi, odburiňovanie ruží, strihanie krov na ul. R. Dilonga, čistenie verejných komunikácií zametacím autom, zber popadaných konárov v parku, kosenie ďalších plôch. Okopávanie a odburiňovanie zelene, strihanie ruží, strihanie krov pri kruhovom objazde, orezávanie stromov. Čistenie odtokového kanála na Šomodskej ulici. Kosenie trávnatých plôch pri firme Bekaert, vrátane pracovnej soboty, kde boli ťažko dostupné plochy pre koscov kvôli parkujúcim autám.

Detail

03.05.2017

Máj 2017

Nové rastliny: stromy a kry pripravené na výsadbu na detskom ihrisku na Hollého ulici a kvety pripravené na výsadbu v centre mesta. Výsadba 3 stromov a 65 krov na detskom ihrisku na Hollého ulici. Výsadba kvetov na Námestí sv. Michala. Kosenie v Novej štvrti, na detskom ihrisku v Šulekove a na vyhliadke Šianec. Kosenie v Zámockej záhrade počas pracovnej soboty ako aj kosenie ďalších lokalít, napr. Nitrianska ul., Rázusova, Františkánske nám, Zábranie, Komenského, Šulekovo a iné. Výsadba kvetov pred poštou a na Starom rínku. Aplikácia postreku na buksusy proti vijačke krušpánovej. Zavesenie kvetináčov na stĺpy verejného osvetlenia na pešej zóne. Strihanie krov na Nitrianskej ulici.

Detail

07.04.2017

Apríl 2017

Inštalácia nového čerpadla na napúšťanie jazierka v Zámockej záhrade. Napúšťanie jazierka novým čerpadlom. Ukážka novej frézy na pne. Zakladanie fólie pod ruže a ukladanie štiepky. Čistenie verejných komunikácií zametacím autom. Výruby stromov v amfiteátri. Kosenie trávy. Nastielanie geotextílie a mulčovanie. Pokosené plochy v Šulekove.

Detail