Obsah

Víta vás Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Zámocká záhrada

 

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. má v starostlivosti verejnú zeleň, ktorá je vo vlastníctve mesta.

Vďaka svojej rozlohe, historickému významu a jedinečnej platanovej záhrade si veľkú pozornosť zaslúžil Zámocký park. Z pohľadu údržby zelene na území mesta je najvyťaženejšou lokalitou. 

 

Viac zaujímavostí o Zámockom parku sa dozviete na stránke Mesta Hlohovec, na priloženej linke:

http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=66343&limited_level=1&stop_menu=65551#me

 

Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

06.12.2017

Harmonogram prác na december 2017

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 4.-15.12.2017.

Detail Harmonogramy a prehľady prác

16.11.2017

Harmonogram prác na november 2017

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 20.-30.11.2017.

Detail Harmonogramy a prehľady prác

04.10.2017

Harmonogram prác na október 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 2.-13.10.2017 a 16.-31.10.2017. Prehľady prác mapujú denné činnosti časti zamestnancov našej spoločnosti a verejnoprospešných pracovníkov (VPP). Širší záber zrealizovaných prác je uverejnený v časti Fotogaléria.

Detail Harmonogramy a prehľady prác

08.09.2017

Harmonogram prác na september 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 4.-14.9.2017 a 18.-29.9.2017. Prehľady prác mapujú denné činnosti časti zamestnancov našej spoločnosti a verejnoprospešných pracovníkov (VPP). Širší záber zrealizovaných prác je uverejnený v časti Fotogaléria.

Detail Harmonogramy a prehľady prác

03.08.2017

Harmonogram prác na august 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 1.-11.8.2017 a 14.-25.8.2017. Prílohy obsahujú aj denné prehľady uskutočnených prác v mesiaci august 2017 spolu s fotodokumentáciou, rozdelené na dve časti: prehľad vykonaných prác zamestnancami našej spoločnosti a prehľad prác verejnoprospešných pracovníkov (VPP). Širší záber zrealizovaných prác je uverejnený v časti Fotogaléria.

Detail Harmonogramy a prehľady prác

Fotogaléria

03.11.2017

November 2017

Zber lístia z trávnikov pomocou nasávača lístia. Obrábanie pôdy v záhone pomocou rotavátora na Nitrianskej ulici a výsadba záhona. Zber lístia z ulíc vo vybraných lokalitách.

Detail

10.10.2017

Október 2017

Kosenie plošných prvkov zelene. Pamätník V. Šuleka a K. Holubyho v Šulekove - úprava terénu okolo pamätníka, výsadba nových kvetov a krov, uloženie kameňa, výsadba dubov. Odstraňovanie krov okolo plota v zbernom dvore v Šulekove. Strihanie krov, orezy stromov, odburiňovanie palisád a záhonov ruží, zametanie verejných priestranstiev zametacím autom.

Detail

14.09.2017

September 2017

Kosenie v Novej štvrti. Orezávky stromov. Rez ruží a ich odburinenie. Frézovanie pňov po vyrúbaných stromoch. Rastliny z vlastnej produkcie pripravené na výsadbu k pomníku v Šulekove.

Detail

02.08.2017

August 2017

Kosenie v častiach mesta Peter, Nová štvrť, Pánska niva, Šulekovo. Odstraňovanie balvana z trávnatej plochy pomocou hydraulickej ruky. Strihanie krov, kosenie pri Bekaerte. Zavlažovanie záhonov, odburinenie a rez ruží. Strihanie krov pomocou nového kombinovaného multifunkčného nosiča náradia. Odburinené verejné komunikácie na ul. M. R. Štefánika. Konáre a stromy polámané po nočnej víchrici a ich odstraňovanie.

Detail

13.07.2017

Júl 2017

Kosenie pri poliklinike, na Sihoti a v Šulekove. Odburinenie a rez ruží a polievanie záhonov. Strihanie krov na Nám. sv. Michala a v Šulekove. Výrub poškodeného orecha pomocou vysokozdvižnej plošiny. Kosenie v Novej štvrti. Rez ruží, strihanie levandule, strihanie krov. Zametanie verejných priestranstiev. Kvety určené na výsadbu do záhonov a mobilnej zelene.

Detail