Obsah

Víta vás Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Zámocká záhrada

 

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. má v starostlivosti verejnú zeleň, ktorá je vo vlastníctve mesta.

Vďaka svojej rozlohe, historickému významu a jedinečnej platanovej záhrade si veľkú pozornosť zaslúžil Zámocký park. Z pohľadu údržby zelene na území mesta je najvyťaženejšou lokalitou. 

 

Viac zaujímavostí o Zámockom parku sa dozviete na stránke Mesta Hlohovec, na priloženej linke:

http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=66343&limited_level=1&stop_menu=65551#me

 

Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

20.06.2018

OZNAM: Postrek pagaštanov konských dňa 21.6.2018

Vo štvrtok 21.6.2018 v skorých ranných hodinách bude uskutočnený opakovaný postrek pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému v Hlohovci a Šulekove.

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

15.06.2018

Harmonogram starostlivosti o dreviny

Harmonogram starostlivosti o dreviny je zverejnený na webovej stránke Mesta Hlohovec a je pravidelne aktualizovaný:

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

15.06.2018

Plán údržby plošných prvkov zelene na rok 2018

Kosenie je rozdelené do troch logistických skupín. Kosba bude súčasne prebiehať v troch lokalitách, ktoré sú označené farebne v orientačnej mape (príloha).

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

06.04.2018

Harmonogram prác na apríl 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 3.-13.4.2018.

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

07.03.2018

Harmonogram prác na marec 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 1.-16.3.2018.

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

Fotogaléria

15.06.2018

Jún 2018

Jún 2018

Kosenie trávy, strih krov. Rez ruží, polievanie záhonov. Frézovanie pňov.

Detail

10.05.2018

Máj 2018

Máj 2018

Výsadba mobilnej zelene na Námestí sv. Michala. Polievanie mladých stromov a výsadieb. Kosenie trávy v Hlohovci a Šulekove. Výsadba kvetinových záhonov na Nám. sv. Michala a osádzanie závesných kvetináčov na pešej zóne. Aplikovanie postreku na buriny. Uvedenie novej fontány v parkovom jazierku do skúšobnej prevádzky. Čistenie verejných komunikácií zametacím autom. Strihanie krov a orezávanie stromov. Postrek ruží proti škodcom.

Detail

10.04.2018

Apríl 2018

Apríl 2018

Výsadba ruží, zakladanie záhradníckej fólie a štiepky pod ruže. Výsadba stromov pri kruhovom objazde (pri Dome služieb). Orezávky stromov. Kosenie trávy. Postreky burín.

Detail

07.03.2018

Marec 2018

Marec 2018

Odstraňovanie náletových drevín. Frézovanie pňov. Ukladanie záhradníckej fólie a novej štiepky do záhonov pod kríky. Orezy a výruby stromov. Strihanie krov na Nám. sv. Michala - pred Domom služieb. Rekonštrukcia ružových záhonov na terasách a výsadba nových ruží na terasách a na Starom rínku.

Detail

06.02.2018

Február 2018

Február 2018

Orezávky stromov, krov a štiepkovanie drevnej hmoty po orezávkach. Zber lístia pomocou traktora a nasávača lístia. Príprava pôdy na kvetinové záhony na Námestí sv. Michala a pred poštou.

Detail