Obsah

Víta vás Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Zámocká záhrada

 

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. má v starostlivosti verejnú zeleň, ktorá je vo vlastníctve mesta.

Vďaka svojej rozlohe, historickému významu a jedinečnej platanovej záhrade si veľkú pozornosť zaslúžil Zámocký park. Z pohľadu údržby zelene na území mesta je najvyťaženejšou lokalitou. 

 

Viac zaujímavostí o Zámockom parku sa dozviete na stránke Mesta Hlohovec, na priloženej linke:

http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=66343&limited_level=1&stop_menu=65551#me

 

Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

15.06.2018

Harmonogram starostlivosti o dreviny

Harmonogram starostlivosti o dreviny je zverejnený na webovej stránke Mesta Hlohovec a je pravidelne aktualizovaný:

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

15.06.2018

Plán údržby plošných prvkov zelene na rok 2018

Kosenie je rozdelené do troch logistických skupín. Kosba bude súčasne prebiehať v troch lokalitách, ktoré sú označené farebne v orientačnej mape (príloha).

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

06.04.2018

Harmonogram prác na apríl 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 3.-13.4.2018.

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

07.03.2018

Harmonogram prác na marec 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 1.-16.3.2018.

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

06.02.2018

Harmonogram prác na február 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 5.-16.2.2018 a 19.-28.2.2018.

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

Fotogaléria

19.06.2019

Jún 2019

Jún 2019

Kosenie trávnatých plôch. Čistenie a zametanie ulíc. Výsadba okrasných kvetín. Polievanie záhonov. Výsev letničiek v parku. Úprava okrasnej zelene.

Detail

14.06.2019

Máj 2019

Máj 2019

Kosenie trávy. Údržba ruží - odburiňovanie, polievanie. Strihanie krov. Inštalácia závesných kvetináčov na pešej zóne. Výsadba kvetov do záhonov. Spustená fontána v parkovom jazere.

Detail

06.05.2019

Apríl 2019

Apríl 2019

Kosenie trávy na nábreží a v iných častiach mesta. Frézovanie pňov. Odburiňovanie chodníkov. Zametanie verejných priestranstiev. Strihanie a údržba ruží. Strihanie krov.

Detail

21.03.2019

Marec 2019

Marec 2019

Frézovanie pňov. Zber lístia na brehoch jazierka v Zámockej záhrade. Vyhrabávanie trávnikov a čistenie obrubníkov. Odvoz a štiepkovanie orezov stromov, ktoré vykonali elektrikári pod vedením vysokého napätia. Starostlivosť o ruže. Údržba zelene na pešej zóne a mobilnej zelene. Čistenie komunikácií a verejných priestranstiev. Orezávanie stromov a strihanie krov.

Detail

11.02.2019

Február 2019

Február 2019

Zber lístia na hrádzi. Oprava poškodených opôr stromov na detskom ihrisku v Šulekove. Vyrovnávanie terénu. Osádzanie lavičiek. Údržba záhonov a mobilnej zelene. Čistenie verejných komunikácií. Zber lístia okolo jazierka v Zámockej záhrade. Orezávanie stromov a krov. Frézovanie pňov.

Detail