Obsah

Víta vás Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Zámocká záhrada

 

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. má v starostlivosti verejnú zeleň, ktorá je vo vlastníctve mesta.

Vďaka svojej rozlohe, historickému významu a jedinečnej platanovej záhrade si veľkú pozornosť zaslúžil Zámocký park. Z pohľadu údržby zelene na území mesta je najvyťaženejšou lokalitou. 

 

Viac zaujímavostí o Zámockom parku sa dozviete na stránke Mesta Hlohovec, na priloženej linke:

http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=66343&limited_level=1&stop_menu=65551#me

 

Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

10.04.2018

Ponuka voľného pracovného miesta

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: MANAŽÉR ÚDRŽBY ZELENE

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

06.04.2018

Harmonogram prác na apríl 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 3.-13.4.2018.

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

07.03.2018

Harmonogram prác na marec 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 1.-16.3.2018.

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

06.02.2018

Harmonogram prác na február 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 5.-16.2.2018 a 19.-28.2.2018.

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

03.01.2018

Harmonogram prác na január 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 2.-12.1.2018 a 15.-26.1.2018.

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

Fotogaléria

10.04.2018

Apríl 2018

Apríl 2018

Výsadba ruží, zakladanie záhradníckej fólie a štiepky pod ruže. Výsadba stromov pri kruhovom objazde (pri Dome služieb). Orezávky stromov. Kosenie trávy.

Detail

07.03.2018

Marec 2018

Marec 2018

Odstraňovanie náletových drevín. Frézovanie pňov. Ukladanie záhradníckej fólie a novej štiepky do záhonov pod kríky. Orezy a výruby stromov. Strihanie krov na Nám. sv. Michala - pred Domom služieb. Rekonštrukcia ružových záhonov na terasách a výsadba nových ruží na terasách a na Starom rínku.

Detail

06.02.2018

Február 2018

Február 2018

Orezávky stromov, krov a štiepkovanie drevnej hmoty po orezávkach. Zber lístia pomocou traktora a nasávača lístia. Príprava pôdy na kvetinové záhony na Námestí sv. Michala a pred poštou.

Detail

16.01.2018

Január 2018

Január 2018

Zber lístia - park, nábrežie. Orezávky stromov a krov. Nový štrk uložený v záhonoch a vo výsadbách. Frézovanie starých pňov. Úprava palisády pri pešej zóne.

Detail

12.12.2017

December 2017

December 2017

Výsadba nových stromov v lokalite Nábrežie A. Hlinku / Pod Beranom. Zber lístia pomocou nasávača lístia. Zber lístia na Podzámskej a Balatónskej ulici. Výsadba krov a stromov.

Detail