Obsah

Víta vás Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Zámocká záhrada

 

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. má v starostlivosti verejnú zeleň, ktorá je vo vlastníctve mesta.

Vďaka svojej rozlohe, historickému významu a jedinečnej platanovej záhrade si veľkú pozornosť zaslúžil Zámocký park. Z pohľadu údržby zelene na území mesta je najvyťaženejšou lokalitou. 

 

Viac zaujímavostí o Zámockom parku sa dozviete na stránke Mesta Hlohovec, na priloženej linke:

http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=66343&limited_level=1&stop_menu=65551#me

 

Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

20.06.2018

OZNAM: Postrek pagaštanov konských dňa 21.6.2018

Vo štvrtok 21.6.2018 v skorých ranných hodinách bude uskutočnený opakovaný postrek pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému v Hlohovci a Šulekove.

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

15.06.2018

Harmonogram starostlivosti o dreviny

Harmonogram starostlivosti o dreviny je zverejnený na webovej stránke Mesta Hlohovec a je pravidelne aktualizovaný:

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

15.06.2018

Plán údržby plošných prvkov zelene na rok 2018

Kosenie je rozdelené do troch logistických skupín. Kosba bude súčasne prebiehať v troch lokalitách, ktoré sú označené farebne v orientačnej mape (príloha).

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

06.04.2018

Harmonogram prác na apríl 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 3.-13.4.2018.

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

07.03.2018

Harmonogram prác na marec 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 1.-16.3.2018.

Detail Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

Fotogaléria

09.11.2018

November 2018

November 2018

Zber lístia. Úprava okolia detského ihriska na ul. R. Dilonga. Demontovanie fontány umiestnenej v parkovom jazierku. Strihanie ruží, polievanie záhonov a dopĺňanie novej štiepky do záhonov. Čistenie pešej zóny od nečistôt. Výsadba krov a ovocných stromov v areáli základnej školy na Koperníkovej ul. Výsadba mladých stromov a krov na mestských pozemkoch. Strihanie krov, orezávanie stromov a výruby.

Detail

16.10.2018

Október 2018

Október 2018

Kosenie trávnatých plôch a zber lístia. Orezávanie stromov. Orezávanie ruží, polievanie, čistenie chodníkov od lístia.

Detail

03.10.2018

September 2018

September 2018

Výsadba zelene pri amfiteátri. Kosenie trávnatých plôch. Polievanie výsadieb, strih ruží, ukladanie štiepky do záhonov ruží a krov. Strih krov a orezy stromov. Zametanie verejných priestranstiev zametacím autom.

Detail

16.08.2018

August 2018

August 2018

Polievanie výsadieb. Strihanie krov. Kosenie trávy. Orezávky stromov. Výsadba novej zelene v amfiteátri.

Detail

16.07.2018

Júl 2018

Júl 2018

Kosenie trávnatých plôch. Odstraňovanie polámaných stromov a konárov po veternej kalamite. Detské ihrisko na Bernolákovej ulici - kosenie, zber odpadkov, orez stromov a krov. Polievanie výsadieb. Zametanie verejných priestranstiev. Strihanie krov a výruby suchých stromov.

Detail