Obsah

Víta vás Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Zámocká záhrada

 

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. má v starostlivosti verejnú zeleň, ktorá je vo vlastníctve mesta.

Vďaka svojej rozlohe, historickému významu a jedinečnej platanovej záhrade si veľkú pozornosť zaslúžil Zámocký park. Z pohľadu údržby zelene na území mesta je najvyťaženejšou lokalitou. 

 

Viac zaujímavostí o Zámockom parku sa dozviete na stránke Mesta Hlohovec, na priloženej linke:

http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=66343&limited_level=1&stop_menu=65551#me

 

Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

15.06.2018

Harmonogram starostlivosti o dreviny

Harmonogram starostlivosti o dreviny je zverejnený na webovej stránke Mesta Hlohovec a je pravidelne aktualizovaný:

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

15.06.2018

Plán údržby plošných prvkov zelene na rok 2018

Kosenie je rozdelené do troch logistických skupín. Kosba bude súčasne prebiehať v troch lokalitách, ktoré sú označené farebne v orientačnej mape (príloha).

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

06.04.2018

Harmonogram prác na apríl 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 3.-13.4.2018.

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

07.03.2018

Harmonogram prác na marec 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 1.-16.3.2018.

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

06.02.2018

Harmonogram prác na február 2018

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 5.-16.2.2018 a 19.-28.2.2018.

Detail Oznamy, harmonogramy a prehľady prác

Fotogaléria

18.10.2019

Október 2019

Október 2019

Kosenie Orez a úprava krov Čistenie ruží Osadenie dekorácie

Detail

26.09.2019

September 2019

September 2019

Kosenie Polievanie Úprava ruží Výsadba kvetov

Detail

26.08.2019

August 2019

August 2019

Polievanie stromov Polievanie okrasnej zelene Kosenie trávnatých plôch

Detail

24.07.2019

Júl 2019

Júl 2019

Polievanie verejného priestranstva Polievanie stromov Kosenie

Detail

19.06.2019

Jún 2019

Jún 2019

Kosenie trávnatých plôch. Čistenie a zametanie ulíc. Výsadba okrasných kvetín. Polievanie záhonov. Výsev letničiek v parku. Úprava okrasnej zelene.

Detail