Obsah

Víta vás Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.

Zámocká záhrada

 

Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. má v starostlivosti verejnú zeleň, ktorá je vo vlastníctve mesta.

Vďaka svojej rozlohe, historickému významu a jedinečnej platanovej záhrade si veľkú pozornosť zaslúžil Zámocký park. Z pohľadu údržby zelene na území mesta je najvyťaženejšou lokalitou. 

 

Viac zaujímavostí o Zámockom parku sa dozviete na stránke Mesta Hlohovec, na priloženej linke:

http://mesto.hlohovec.sk/?id_menu=66343&limited_level=1&stop_menu=65551#me

 

Harmonogramy a prehľady prác, oznamy

04.10.2017

Harmonogram prác na október 2017

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 2.-13.10.2017 a 16.-31.10.2017.

Detail Harmonogramy a prehľady prác

08.09.2017

Harmonogram prác na september 2017

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 4.-14.9.2017 a 18.-29.9.2017.

Detail Harmonogramy a prehľady prác

03.08.2017

Harmonogram prác na august 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 1.-11.8.2017 a 14.-25.8.2017. Prílohy obsahujú aj denné prehľady uskutočnených prác v mesiaci august 2017 spolu s fotodokumentáciou, rozdelené na dve časti: prehľad vykonaných prác zamestnancami našej spoločnosti a prehľad prác verejnoprospešných pracovníkov (VPP). Širší záber zrealizovaných prác je uverejnený v časti Fotogaléria.

Detail Harmonogramy a prehľady prác

03.07.2017

Harmonogram prác na júl 2017 a prehľad uskutočnených prác

Harmonogram prác verejnoprospešných pracovníkov na obdobie 3.-14.7.2017 a 17.-31.7.2017. V prílohách sa nachádzajú prehľady uskutočnených prác, rozdelené na dve časti: práce vykonané zamestnancami našej spoločnosti a práce verejnoprospešných pracovníkov (VPP). Širší záber zrealizovaných prác je uverejnený v časti Fotogaléria.

Detail Harmonogramy a prehľady prác

26.06.2017

OZNAM: Postrek pagaštanov konských 27.6.2017

V utorok 27.6.2017 v skorých ranných hodinách bude realizovaný opakovaný postrek pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému v Hlohovci a Šulekove. Žiadame majiteľov áut, aby v čase postreku na stromy neparkovali autá pod pagaštanmi, v záujme ochrany vlastného majetku. Ďakujeme.

Detail Harmonogramy a prehľady prác

Fotogaléria

10.10.2017

Október 2017

Kosenie plošných prvkov zelene. Pamätník V. Šuleka a K. Holubyho v Šulekove - úprava terénu okolo pamätníka, výsadba nových kvetov a krov, uloženie kameňa.

Detail

14.09.2017

September 2017

Kosenie v Novej štvrti. Orezávky stromov. Rez ruží a ich odburinenie. Frézovanie pňov po vyrúbaných stromoch. Rastliny z vlastnej produkcie pripravené na výsadbu k pomníku v Šulekove.

Detail

02.08.2017

August 2017

Kosenie v častiach mesta Peter, Nová štvrť, Pánska niva, Šulekovo. Odstraňovanie balvana z trávnatej plochy pomocou hydraulickej ruky. Strihanie krov, kosenie pri Bekaerte. Zavlažovanie záhonov, odburinenie a rez ruží. Strihanie krov pomocou nového kombinovaného multifunkčného nosiča náradia. Odburinené verejné komunikácie na ul. M. R. Štefánika. Konáre a stromy polámané po nočnej víchrici a ich odstraňovanie.

Detail

13.07.2017

Júl 2017

Kosenie pri poliklinike, na Sihoti a v Šulekove. Odburinenie a rez ruží a polievanie záhonov. Strihanie krov na Nám. sv. Michala a v Šulekove. Výrub poškodeného orecha pomocou vysokozdvižnej plošiny. Kosenie v Novej štvrti. Rez ruží, strihanie levandule, strihanie krov. Zametanie verejných priestranstiev. Kvety určené na výsadbu do záhonov a mobilnej zelene.

Detail

05.06.2017

Jún 2017

Kosenie trávy v Šulekove, výruby suchých stromov, polievanie záhonov vysadených kvetmi, odburiňovanie ruží, strihanie krov na ul. R. Dilonga, čistenie verejných komunikácií zametacím autom, zber popadaných konárov v parku, kosenie ďalších plôch. Okopávanie a odburiňovanie zelene, strihanie ruží, strihanie krov pri kruhovom objazde, orezávanie stromov. Čistenie odtokového kanála na Šomodskej ulici. Kosenie trávnatých plôch pri firme Bekaert, vrátane pracovnej soboty, kde boli ťažko dostupné plochy pre koscov kvôli parkujúcim autám.

Detail