Obsah

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. za rok 2018:

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti za r. 2018

 

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. za rok 2017:

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti za r. 2017

 

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. za rok 2016:

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti za r. 2016

 

Správa o výsledkoch kontroly číslo: 44106/2016/3535:

Správa o výsledkoch kontroly č. 44106/2016/3535