Obsah

Január 2021

Výrub
Úprava záhonov
Zber lístia
Čistenie kanála
Čistenie obrubníkov
Úprava krov
Odstránenie porastu z plota