Obsah

Apríl 2021

Polievanie
Odburinenie
Kosenie
Orez a úprava krov
Úprava záhonov
Čistenie obrubníkov
Zametanie