Obsah

Marec 2018

Odstraňovanie náletových drevín.
Frézovanie pňov.
Ukladanie záhradníckej fólie a novej štiepky do záhonov pod kríky.
Orezy a výruby stromov.
Strihanie krov na Nám. sv. Michala - pred Domom služieb.
Rekonštrukcia ružových záhonov na terasách a výsadba nových ruží na terasách a na Starom rínku.