Obsah

Január 2018

Zber lístia - park, nábrežie.
Orezávky stromov a krov.
Nový štrk uložený v záhonoch a vo výsadbách.
Frézovanie starých pňov.
Úprava palisády pri pešej zóne.