Obsah

December 2018

Štiepkovanie konárov.
Zber lístia.
Výsadba nových stromov a krov.
Čistenie verejných komunikácií.
Výruby suchých stromov a orezávky drevín.