Obsah

September 2022

Kosenie
Polievanie
Zametanie
Odburinenie
Čistenie
Rez krov
Zakladanie trávnika