Obsah

Február 2021

Výrub
Zber lístia
Štiepkovanie
Úprava záhonov
Čistenie verejných priestorov
Čistenie kanálov
Rez krov