Obsah

December 2021

Zber lístia
Rez a zazimovanie ruží
Vianočná výzdoba
Výsadba
Čistenie obrubníkov a komunikácií