Obsah

August 2021

Polievanie
Kosenie
Rez krov
Odburinenie
Čistenie obrubníkov
Odburinenie kanálov
Rez a odburinenie ruží