Obsah

September 2018

Výsadba zelene pri amfiteátri.
Kosenie trávnatých plôch.
Polievanie výsadieb, strih ruží, ukladanie štiepky do záhonov ruží a krov.
Strih krov a orezy stromov.
Zametanie verejných priestranstiev zametacím autom.