Obsah

Október 2018

Kosenie trávnatých plôch a zber lístia.
Orezávanie stromov.
Orezávanie ruží, polievanie, čistenie chodníkov od lístia.