Obsah

Október 2017

Kosenie plošných prvkov zelene.
Pamätník V. Šuleka a K. Holubyho v Šulekove - úprava terénu okolo pamätníka, výsadba nových kvetov a krov, uloženie kameňa, výsadba dubov.
Odstraňovanie krov okolo plota v zbernom dvore v Šulekove.
Strihanie krov, orezy stromov, odburiňovanie palisád a záhonov ruží, zametanie verejných priestranstiev zametacím autom.