Obsah

November 2018

Zber lístia.
Úprava okolia detského ihriska na ul. R. Dilonga.
Demontovanie fontány umiestnenej v parkovom jazierku.
Strihanie ruží, polievanie záhonov a dopĺňanie novej štiepky do záhonov.
Čistenie pešej zóny od nečistôt.
Výsadba krov a ovocných stromov v areáli základnej školy na Koperníkovej ul.
Výsadba mladých stromov a krov na mestských pozemkoch.
Strihanie krov, orezávanie stromov a výruby.