Obsah

November 2017

Zber lístia z trávnikov pomocou nasávača lístia.
Obrábanie pôdy v záhone pomocou rotavátora na Nitrianskej ulici a výsadba záhona.
Zber lístia z ulíc vo vybraných lokalitách.