Obsah

Marec 2019

Frézovanie pňov.
Zber lístia na brehoch jazierka v Zámockej záhrade.
Vyhrabávanie trávnikov a čistenie obrubníkov.
Odvoz a štiepkovanie orezov stromov, ktoré vykonali elektrikári pod vedením vysokého napätia.
Starostlivosť o ruže.
Údržba zelene na pešej zóne a mobilnej zelene.
Čistenie komunikácií a verejných priestranstiev.
Orezávanie stromov a strihanie krov.