Obsah

Máj 2018

Výsadba mobilnej zelene na Námestí sv. Michala.
Polievanie mladých stromov a výsadieb.
Kosenie trávy v Hlohovci a Šulekove.
Výsadba kvetinových záhonov na Nám. sv. Michala a osádzanie závesných kvetináčov na pešej zóne.
Aplikovanie postreku na buriny.
Uvedenie novej fontány v parkovom jazierku do skúšobnej prevádzky.
Čistenie verejných komunikácií zametacím autom.
Strihanie krov a orezávanie stromov.
Postrek ruží proti škodcom.