Obsah

Jún 2019

Kosenie trávnatých plôch.
Čistenie a zametanie ulíc.
Výsadba okrasných kvetín.
Polievanie záhonov.
Výsev letničiek v parku.
Úprava okrasnej zelene.