Obsah

Júl 2018

Kosenie trávnatých plôch.
Odstraňovanie polámaných stromov a konárov po veternej kalamite.
Detské ihrisko na Bernolákovej ulici - kosenie, zber odpadkov, orez stromov a krov.
Polievanie výsadieb.
Zametanie verejných priestranstiev.
Strihanie krov a výruby suchých stromov.