Obsah

Január 2019

Strihanie krov pomocou traktora a plotostrihového nadstavca.
Úprava okolia skleníkov od náletových drevín.
Novoosadené lavičky v Zámockej záhrade.
Čistenie interiéru skleníkov.
Orezávky stromov a krov, odstraňovanie náletových drevín, výruby poškodených stromov.
Čistenie parkového jazera od smetí.
Zber lístia.
Odpratávanie snehu z verejných komunikácií a z ľadovej plochy.