Obsah

Február 2019

Zber lístia na hrádzi.
Oprava poškodených opôr stromov na detskom ihrisku v Šulekove.
Vyrovnávanie terénu. Osádzanie lavičiek.
Údržba záhonov a mobilnej zelene.
Čistenie verejných komunikácií.
Zber lístia okolo jazierka v Zámockej záhrade.
Orezávanie stromov a krov.
Frézovanie pňov.