Obsah

Február 2018

Orezávky stromov, krov a štiepkovanie drevnej hmoty po orezávkach.
Zber lístia pomocou traktora a nasávača lístia.
Príprava pôdy na kvetinové záhony na Námestí sv. Michala a pred poštou.