Obsah

December 2019

Zazimovanie ruží
Zazimovanie stromov
Výsadba
Umiestnenie vianočnej výzdoby
Zber lístia