Obsah

December 2017

Výsadba nových stromov v lokalite Nábrežie A. Hlinku / Pod Beranom.
Zber lístia pomocou nasávača lístia.
Zber lístia na Podzámskej a Balatónskej ulici.
Výsadba krov a stromov.