Obsah

August 2018

Polievanie výsadieb.
Strihanie krov.
Kosenie trávy.
Orezávky stromov.
Výsadba novej zelene v amfiteátri.