Obsah

Apríl 2018

Výsadba ruží, zakladanie záhradníckej fólie a štiepky pod ruže.
Výsadba stromov pri kruhovom objazde (pri Dome služieb).
Orezávky stromov.
Kosenie trávy.
Postreky burín.